• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่รับสัมคร สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา รายละเอียดตำแหน่งงาน วันที่ประกาศ
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง) สำนักงานใหญ่ กทม. - ดูรายละเอียด 5 ก.ค. 2561
Hire Purchase Credit Analyst /Lands Credit Analyst สำนักงานใหญ่ กทม. 1 ดูรายละเอียด 19 ก.พ. 2561
Internal audit/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่ กทม. 1 ดูรายละเอียด 19 ก.พ. 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Verify) สำนักงานใหญ่ และ สาขา - ดูรายละเอียด 16 มิ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Credit Analyst) สำนักงานใหญ่ และ สาขา - ดูรายละเอียด 16 มิ.ย. 2560
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน / พนักงานติดตามหนี้ สำนักงานใหญ่ และ สาขา หลายอัตรา ดูรายละเอียด 16 มิ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานใหญ่ กทม. 1 ดูรายละเอียด 29 พ.ค. 2560